تسبیح دیجیتال

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 

ديروز از هر چه بود گذشتيم ، امروز از هر چه بوديم !

آنجا پشت خاکريز بوديم و اينجا در پناه ميز !

ديروز دنبال گمنامي بوديم و امروز مواظبيم ناممان گم نشود !

جبهه بوي ايمان مي داد و اينجا ايمانمان بو مي دهد.

الهي نصيرمان باش تا بصير گرديم ، بصيرمان کن تا از مسير

بر نگرديم و آزادمان کن تا اسير نگرديم. (التماس دعا)

شما مي توانيد هر هفته يا هر روز از طريق ما يک شهيد را

معرفي کنيد البته قصد ما اين است تا شهدايي که گمنام هستند

يا کمتر از اونا چيزي شنيده يا ديده ايم رو تو اين پست قرار دهيم

شايد اينجوري يه کم از بار غفلتمون نسبت به اين عزيزان کم بشه !

ديروز از هر چه بود گذشتيم ، امروز از هر چه بوديم !

آنجا پشت خاکريز بوديم و اينجا در پناه ميز !

ديروز دنبال گمنامي بوديم و امروز مواظبيم ناممان گم نشود !

جبهه بوي ايمان مي داد و اينجا ايمانمان بو مي دهد.

الهي نصيرمان باش تا بصير گرديم ، بصيرمان کن تا از مسير

بر نگرديم و آزادمان کن تا اسير نگرديم. (التماس دعا)

شما مي توانيد هر هفته يا هر روز از طريق ما يک شهيد را

معرفي کنيد البته قصد ما اين است تا شهدايي که گمنام هستند

يا کمتر از اونا چيزي شنيده يا ديده ايم رو تو اين پست قرار دهيم

شايد اينجوري يه کم از بار غفلتمون نسبت به اين عزيزان کم بشه !