سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ


یا ثــــــــــــــــــــــــار الله

آن روز زمین و زمان همه شرمنده ی حسین(ع) بودندآب از خجالت، عرقی به هیئت خون می ریختدر کربلا حسینیان رودی به پا کرده بودند تا همه را تا قیامت از آب این رود که از خونشان بود سیراب کنندو چه آب پر برکتی که پس از گذشت سده ها هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز جریان داردو این خون حسین(ع) بود که به خون حسینیان جاودانگی و حیات بخشیدیا ثــــــــــــــــــــــــار اللهکلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: