سفارش تبلیغ
صبا ویژن


کاش یه کم بیشتر فکر کنید...

آقایون و جنابانی که به شهید شدن نوجوونا و جوونا در زمان جنگ خرده میگیرن خیال میکنن اگه این بسیجیها نبودن صدامی که به ملت خودش رحم نمیکرد به خانواده های شماها امان میداد؟
کاش یه کم بیشتر فکر کنید...


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


یه وجب باش ولی مرد باش.

مردونگی به سبیل کلفت و دستمال یزدی و ادا اطوارای این شکلی نیست..

مردونگی به مو سیخ کردن نیست..

مردونگی به زیر ابرو برداشتن نیست.....

یه وجب باش ولی مرد باش.


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


دولا دولا راه رفتند تا امروز بتوانیم راست راست راه برویمکلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


برا سلامتی مادران شهدا صلوات بفرستکم حرف می زد.

سه تا پسرش شهید شده بودند.

ازش پرسیدم «چند سالته ،مادر جان؟»

گفت :«هزار سال.»

خندیدم .

گفت «شوخی نمی کنم. اندازه هزار سال به م سخت گذشته .»

صداش می لرزید.


پ.ن: سخته واقعاً سخته...
برا سلامتی مادران شهدا صلوات بفرست


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


جــاذبه رو به خـــداستـــــــ . . .چـه کسی می گویــد:

جـاذبـه رو به زمیـن استـــ ؟

مـن کسانــی را دیـــدم،

فـارغ از هــر کششــی،

رفتـه انـد تـا بـالا . .

تـا اوج . . .

.
.
.

جــاذبه رو به خـــداستـــــــ . . .


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


گمشده...!
به امید خدا هر چه زودتر این عزیز گمگشته پیدا شده و موجب شادی خانواده شان گردد.
التماس دعاکلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


دسته گلای بی زبون! (خدا کنه شرمندشون نشیم)

 
 مادر 80 ساله شهید رییسی پس از 26 سال فراق فرزند، با دردانه خود به خلوت نشسته و با صدایی آهسته و شکسته، لالایی بغض آلودی را در وجود دلبندش نجوا می کند...


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


فرق من و تو!

مـن بــه قبـولی فکـر مـی کنـم
و
تـو بـــه شـاگـرد اوّلـی!


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


چشم انتظار...
خوب نگاه کن ...
.
بهتر ...
.
کدام سهمیه ای جبران کننده است؟!


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


و ما مسافران در کوچ...
زندگی انسان

تمثیل آن مسافریست که از خانه موقت و ناپایدار

به سوی مستقر ابدی خویش بار می بندد .


پس اگر این خانه ها خانه های مجازی اند

و ما مسافران در کوچ،

دیگر چه جای دل بستن و حسرت بردن

سید شهیدان اهل قلم @};-کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


<      1   2   3   4   5   >>   >