سفارش تبلیغ
صبا ویژن


سلام بر ابا عبدالله الحسین(ع)

من غم و مهر حسین،

با شیر، از مادر گرفتم ... 

سلام بر محرم ...

سلام بر کرب و بلا ...

سلام بر ابا عبدالله الحسین(ع)کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


اینجا کربلاست...

اصلا حسین جنس غمش فرق میکند
راه دلست، پیچ و خمش فرق میکند

اینجا گدا همیشه طلبکار می شود
اینجا که آمدی ،کرمش فرق میکند

حاجت رواست هرکه دعا تحت قبه کرد
ارباب باوفا حرمش فرق میکند

با پای نیزه روی زمین راه میرود
خورشید کاروان، قدمش فرق میکند ...کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


یا ح س ی ن


آرام باشید . . . . 


صدایی می آید از دور . . . 


گویی مادری صدا می زند: 


ولدی حسیــــــــــــــــن
یا ح س ی ن کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


سه ساله ی امام حسین (ع)

ســـهســـالبرایـــتکـــافیبـــود

تـــابشـــویشبـــیـــهتـــریــنبـــه "فاطــمه (س) تـــواگـــر 18 ســـالــهمیشدی چه میـــکردی؟!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


مانیفست سیاست خارجی شیعه در مواجهه با دشمنان

مانیفست سیاست خارجی شیعه در مواجهه با دشمنان اهل بیت ... 

شعار مرگ بر آمریکا و دشمنی با ظالمین و دشمنان اهل بیت تا روزقیامت 


میگویند در روابط بین الملل ، نه رابطه اصالت دارد و نه قطع رابطه ، نه شعار دادن اصیل است و نه شعار ندادن   ... نه دوست دائمی وجود دارد و نه دشمن دائمی و ... 

میگویم اگر منطق سیاستمداران سکولار غربی برای پیروانشان این است ، منطق و اصول سیاست خارجی اهل بیت هم برای شیعیانشان در زیارت عاشورا این است : 

1- دوستی با دوستان اهل بیت و دشمنی و جنگ با دشمنان اهل بیت تا روز قیامت 
   یا اَباعَبْدِاللهِ اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ اِلى یَوْمِ الْقِیامَة 
اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ وَ وَلِىٌّ لِمَنْ والاکُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عاد?اکُمْ 

2- لعن و نفرین بر ظالمین در حق اهل بیت از ابتدایی ترین تا آخرینشان 
 اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ 


marg.jpgکلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


باز این چه شورش است که در خلق عالم است.

باز این چه شورش است که در خلق عالم است.

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است.

باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین،

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است....


السلام علیک یا اباعبدالله الحسین ...کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


شهادت...کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


السلام علیک یا حامل لواء الحسین علیه السلام

مگر میشود جایی از تو یاد کنند و از برادر باوفایت نامی به میان نیاید ...

محرم نزدیک است .... دل هایمان را پاک کنیم.......

السلام علیک یا ابا الفضل العباس

السلام علیک یا قطیع الکفین

السلام علیک یا ساقی عطاشى کربلاء

السلام علیک یا حامل لواء الحسین علیه السلامکلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


ضربان قلبم حسین (ع) استکلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


شهید همت رو میشناسی؟؟؟

داخل اتوبوس نشسته بودم.

از دوستم پرسیدم شهید همت رو میشناسی؟؟؟

گفت: همون اتوبانه؟؟؟ آره چند بار از اونجا رد شدم...!!!

گفتم : ازش چی میدونی...؟؟؟

لبخند زد و گفت: اینکه مسیر ما واسه رسیدن به خونه مادربزرگمه...!!!

شهیده دیگه اسمشونو رو همه اتوبانها و کوچه ها گذاشتن... .

همه میشناسن دیگه...!!!

سرمو انداختم پایین و ساکت شدم...

دلم سوخت و زیر لب گفتم : 

اون که مردم میشناسن مسیر خونه مادر بزرگه

نه شهید همت و شهید همت هااا... .

شهید همت اسم یه راه نیست جهت راهه...!!!کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه:


<      1   2   3   4   5   >>   >