سفارش تبلیغ
صبا ویژن


\شهید بازی\بازی بچه های فلسطین (عکس)

بچه های فلسطینو چند جمله از حضرت امام خمینی:

ملتی که شهادت را آرزو دارد پیروز است.

یک ملتی که زن و مردش برای جان فشانی حاضرند ،و طلب شهادت می کنند، هیچ قدرتی با آن نمی تواند مقابله کند .

ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است.

کشوری که همه بیدار و همه مستعد برای شهادت هستند، اینها را از چه می ترسانند؟

ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد.کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: