سفارش تبلیغ
صبا ویژن


تصاویر منتشر نشده از فرماندهان سپاه
در آستانه سی سالگی فتح خرمشهر به بازخوانی ایام فتح و سرداران این فتح بزرگ می پردازیم.
برادر رشید در حال سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم ـ مدرسه فیضیه ـ سوم شعبان روز پاسدار سال 1360 ـ قم شهید مجید بقایی و برادران؛ رئوفی و عندلیب هم در عکس دیده می شوند.
برادر رشید در حال سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم ـ مدرسه فیضیه ـ سوم شعبان روز پاسدار سال 1360 ـ قم شهید مجید بقایی و برادران؛ رئوفی و عندلیب هم در عکس دیده می شوند.
دیدار فرماندهان جنگ با مقام معظم رهبری در خرداد 1362 ـ تهران ـ نهاد ریاست جمهوری برادران؛ محسن رضایی ـ رحیم صفوی و رشید
دیدار فرماندهان جنگ با مقام معظم رهبری در خرداد 1362 ـ تهران ـ نهاد ریاست جمهوری برادران؛ محسن رضایی ـ رحیم صفوی و رشید
یک ماه پیش از عملیات فتح المبین ـ اسفند ماه سال 1360  از راست به چپ: برادران: شمخانی ـ رضایی ـ رشید (حرکت برای شناسایی منطقه فتح المبین)
یک ماه پیش از عملیات فتح المبین ـ اسفند ماه سال 1360 از راست به چپ: برادران: شمخانی ـ رضایی ـ رشید (حرکت برای شناسایی منطقه فتح المبین)
سال 1362 ـ منطقه عملیاتی غرب کشور  برادران شمخانی ـ رشید ـ عزیز جعفری و بشردوست در عکس دیده می شوند.
سال 1362 ـ منطقه عملیاتی غرب کشور برادران شمخانی ـ رشید ـ عزیز جعفری و بشردوست در عکس دیده می شوند.
26 اردیبهشت سال 1363 نشسته از راست به چپ: برادران اصغر کاظمی ـ رشید ـ مهدی باکری ـ عزیز جعفری ردیف دوم: از راست به چپ: برادران هواشمی ـ غلامپور  ردیف سوم: برادر کوسه چی
26 اردیبهشت سال 1363 نشسته از راست به چپ: برادران اصغر کاظمی ـ رشید ـ مهدی باکری ـ عزیز جعفری ردیف دوم: از راست به چپ: برادران هواشمی ـ غلامپور ردیف سوم: برادر کوسه چی
سردار غلامعلی رشید ـ مهر ماه 1363
سردار غلامعلی رشید ـ مهر ماه 1363
بررسی مانور عملیات  از چپ به راست: برادران: عزیز جعفری ـ شمخانی ـ رشید و غلامپور
بررسی مانور عملیات از چپ به راست: برادران: عزیز جعفری ـ شمخانی ـ رشید و غلامپور
منطقه عملیاتی غرب کشور سال 1362 از راست به چپ: برادران: عزیز جعفری ـ شمخانی ـ رشید
منطقه عملیاتی غرب کشور سال 1362 از راست به چپ: برادران: عزیز جعفری ـ شمخانی ـ رشید
در حاشیه سمینار فرماندهان ـ تهران ـ پس از عملیات خیبر از راست به چپ: برادران: علایی ـ رشید ـ عزیز جعفری ـ غلامپور ردیف دوم: از راست به چپ شهید علی هاشمی و برادر بشردوست
در حاشیه سمینار فرماندهان ـ تهران ـ پس از عملیات خیبر از راست به چپ: برادران: علایی ـ رشید ـ عزیز جعفری ـ غلامپور ردیف دوم: از راست به چپ شهید علی هاشمی و برادر بشردوست


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: