سفارش تبلیغ
صبا ویژن


سلام مادر...

سلام مادر...
دلم برات تنگ شده... مادر!!
مادر! برادرم هم پشت سرمان می آید... فقط ...
دستم را بگیر مادر... ول نکن!
من هستم... مبادا دستم را ول کنی برای گرفتن دست برادرم
مادر نگذار خجالت بکشد
طاقت دراز کردن دست تو را ندارد مادر
مادر...

 


مادر!!!
برادرم لحظه آمدنش آرام زمزمه کرد ای وای مادر...
مادر: تو هم فدای مادرکلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: