سفارش تبلیغ
صبا ویژن


مادر شهیدان جهان آرا
خدایا بــالاتــر از بـهـشـتـــــ هــم داری ؟

بــرای زیــر پــای این مادر مـیـخــواهــم.....

مادر شهیدان علی، محمد و محسن جهان آرا در کنار عکس فرزندانش.

با شروع جنگ ، محمد و نیروهای سپاه دوش به دوش سایر مردم خرمشهر دلیرانه از شهر دفاع کردند و دشمنی را که رویای فتح 24 ساعته خرمشهر را در سر داشت ، 45 روز پشت دروازه های شهر نگاه داشتند .درسال 1360درشکست حصرابادان شرکت داشت ودرازادی خرمشهردوش به دوش مردم جنگید......
.


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: