سفارش تبلیغ
صبا ویژن


لبیک یا حسین

... آرمانخواهی انسان مستلزم صبر بر رنجهاست ، پس برادر خوبم ، برای جانبازی در راه آرمانها یاد بگیر که در این سیاره رنج صبورترین انسانها باشی ...


دفاع از اسلام، خشاب خون می خواهد....

و یکبار دیگر برای همیشه:


لبیک یا حسینکلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: