سفارش تبلیغ
صبا ویژن


یا حسین مظلوم

نـتـــوان گفـتــــ که ایـــن قـافــله وا می ماند

خستـه و خفتـه از این خیل ، جـدا می ماند


این رهـی نیـست که از خاطره اش یاد کنی

این سفــر ، همـره تـاریـــخ ، به جا می ماند


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: