سفارش تبلیغ
صبا ویژن


شهد شهادت...


گفت اسکله چه خبر؟
گفتم منتظر شماست که بروید و شهید شوید.
خندید و رفت.
پیکرش را که آوردند گریه امانم نداد.
گفتم من شوخی کردم، تو چرا شهید شدی
کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: