سفارش تبلیغ
صبا ویژن


حاج احمد گفت: ما با یک قِرانى، آمریکا را به ذلت مى‏کشیم

روز 30 بهمن سال 1360، تمامى بسیجیان اعزامى به دوکوهه، جهت استماع بیانات فرمانده
تیپ 27 محمد رسول‏اللَّه‏(ص)، به نمازخانه پادگان دوکوهه فراخوانده شدند. یکى از
نیروهاى جمعى ادوات واحد تیپ 27 که در آن سخنرانى حضور داشت، مى‏گوید:


"...
حاج احمد چنان سخنرانى جالب و شیوایى انجام داد که بسیجى‏ها به شدت تحت تأثیر جذبه
حرف‏هاى او قرار گرفتند. حاجى در آن سخنرانى پرشور، هیمنه پوشالى تحریم تسلیحاتى
ایران توسط آمریکا را عجیب زیر ضربه گرفت و کوبید. او با لبخند به بچه بسیجى‏ها
خطاب کرد و گفت: برادران! وقتى ما مستشاران نظامى آمریکا را از ایران اخراج کردیم،
آنها فیوز موشک‏هاى فونیکس جنگنده‏هاى "اف - 14 " ما را دزدیدند و با خودشان بردند.
ما به کورى چشم آنها، توانستیم با یک ترفند ساده، این موشک را دوباره عملیاتى
کنیم...

از قرارى که حاجى مى‏گفت؛ بچه‏هاى جهاد خودکفایى نیروى هوایى ارتش،
سکه‏هاى یک قرانى را در محل فیوز این موشک‏ها طورى نصب کرده بودند که عیناً کار
فیوز اصلى را انجام مى‏داد. على اى حال، حاج احمد طى آن سخنرانى، چند بار به این
قضیه اشاره کرد و در جمع‏بندى حرف‏هایش گفت: اگر فرض کنیم ما صد فروند از این
موشک‏ها داشتیم، با ده تومان وجه رایج خودمان، با صد تا سکه یک ریالى توانستیم
دوباره این موشک‏ها را راه بیندازیم. بلى، ما با یک قرانى، آمریکا را به ذلت
مى‏کشیم!... بچه بسیجى‏ها از این سبک حرف زدن قرص، بدیع و پرشور حاج‏احمد خیلى کیف
مى‏کردند. مدام صلوات و تکبیر مى‏فرستادند. بعد هم حاج احمد فرمانده هر یک از
گردان‏ها را به نیروهاى آن گردان معرفى کرد


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: