سفارش تبلیغ
صبا ویژن


من و او

گفتم: دوست داری شهید شوی ...

 گفت : آری

گفتم: پس بسم الله

گفت: نه . می خواهم اول دکترایم را بگیرم و بعد شهید شوم.

گفتم :که چی؟

گفت: اونطوری تاثیرش بیشتر است . که بگویند شهید "دکتر" فلانی

گفتم: تاثیرش؟ یعنی برایت بلند تر گریه می کنند؟

گفت: نه .تاثیرش (غلیظ تر). شهید چمران را می بینی ؟ می گویند"
دکتر" ...     تو نمی فهمی من چه می گویم .برو با بزرگترت بیا.

کم نیاوردم  گفتم: تو همان برو دکترایت را بگیر به جامعه خدمت کن... در
نرو از زیر کار ...

بقول نویسنده کتاب " این جبهه نیرو ندارد" فرق است بین "برای خدا کار
کردن " و "کار را برای خدا کردن"

می توانی در بحبوحه ی جنگ چه سخت و چه نرم "، بمانی در شهر درس بخوانی
برای خدا" یا همان در بحبوحه ی جنگ چه سخت وچه نرم،"  بروی جبهه برای خدا".1

 

شهید آوینی تو می گویی گمنامی تنها برای شهرت پرست ها دردآور است

ومن می گویم گمنامی تنها برای شهوت پرست ها دردآور است ... شهوت شهادت

بعضی ها با شهادتشان هم  می خواهند اسم در کنند ...

گمنامهایی که بخاطر وظیفه و هدفشان به جبهه رفتند نه برای شهید شدن...
هدفشان عمل به وظیفه بودُ هدفشان شهادت نبود... آرزویشان بود

گمنام هایی که حتی پلاک خود را رها کردند تا بقول خودشان مانند مادرشان
بی نشان باشند و ما که به هر قیمتی می خواهیم  همه بشناسندمان ... حتی با گمنامیان

که بگویند فلانی گمنام شهید شد ... پارادوکس را حال کردید؟ ریای گمنامی
(!)2

 شهادت هدیه ایست از جانب خدا برای کسانیکه بی ریاو با اخلاصند...کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: