سفارش تبلیغ
صبا ویژن


20 ساله بابام دست رو سرم نکشیده..


میگفت وقتی پیکر یکی از شهداء رو آوردن.. . دخترش تابوت رو باز کرد

و هی دنبال یه چیزی میگشت ...

یه دفعه انگشت دست بابا رو پیدا کرد و هی انگشت رو میکشید

رو سرش و میگفت : 20 ساله بابام دست رو سرم نکشیده.......کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: