سفارش تبلیغ
صبا ویژن


مناجات با حضرت معبود

خدایا به خاطر این که هرگز تنهایم نمی گذاری از تو سپاسگزارم . . .

خدایا به خاطر این که هر گاه در جاده زندگی قدم هایم اندکی از راه راست سست می شود تو با تلنگری به راهم می آوری از تو سپاسگزارم…

 

خدایا! ممنونم که هر زمان که تو را از یاد برده و حضور سبزت  را در کنارم فراموش کرده ام با نازل کردن بلایی کوچک مرا متوجه خود ساخته ای تا به یاد آورم که در برابر اراده بی انتهایت هیچ چیز تاب ایستادگی ندارد!

خدایا! از این که می بینم بزرگی چون تو، همواره مرا زیر نظر دارد و هرگز فراموشم نمی کند سخت به خود می بالم .خدایا! با این که گناه کرده ام، ناسپاسی نموده ام، حتی گاهی از رحمت بی کرانت ناامید شده ام و بنده خوبی برایت نبوده ام اما توی مهربان هر زمان که درمانده از همه چیز و همه کس شده ام باز هم با آغوش باز پذیرایم بوده ای و در نهایت بزرگواری  حمایتم کرده ای .

به راستی ای پروردگار زیبا و مهربان در برابر این همه لطف و بخشندگی  تو  چه می توانم بگویم؟ این همه سخاوت و کرم را چگونه پاسخ گو باشم؟

خدایا! تعداد دفعاتی که در نهایت ناباوری و بهت همگان از راه های عجیب و خارق العاده ات در سخت ترین و غیرممکن ترین شرایط یاورم بوده ای از حساب بیرون است .

 

" اگر آنان که از من روی برتافتند؛ می دانستند که چقدر مشتاق دیدارشان هستم، هر آیینه از شوق جان می سپردند."

 

تو خود نیک می دانی که بنده ات جز چیزهایی که تو به او بخشیده ای در  چنته چیزی ندارد، پس تمنا دارم در یافتن راه درست زندگی و به دست آوردن شادمانی عشق، آرامش و سعادت حقیقی یاریم کنی  چرا که بدون تو هیچ ندارم و با تو از همگان بی نیازم .

خدای من می دانم که با این همه تو باز هم مرا دوست داری و همیشه و در هر لحظه مواظبم هستی زیرا این حدیث قدسی ات همواره در ذهنم طنین می افکند:

 

" اگر آنان که از من روی برتافتند؛ می دانستند که چقدر مشتاق دیدارشان هستم، هر آیینه از شوق جان می سپردند."

 کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: