سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دفن می شوند! مانند مادرشان، مظلوم

? نامی از آنان نیست ?

تلاش می کنند

فداکاری می کنند

شهید می شوند

دفن می شوند! مانند مادرشان، مظلوم

شب ها که ما خوابیم بیدارند
حواسشان به همه چیز هست و به هیچ چیز نیست

مهر سربازی خورده اند، چه بهتر که گمنام

گمنامی برای شهوت پرستها دردآور است، اگرنه همه اجرها در گمنامی است


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: