سفارش تبلیغ
صبا ویژن


تیغ زبان !!!!!!!!

خدایا!


اگر ما از عمّارهای زمانمان نیستیم ما را از کسانی قرار بده که عمّارها را می شناسند و سخنان روشن گرایانه عمارها را میفهمند .


خدایا .........


این بدست که بگوییم علی زمان ما نیز تنهاست!!!!!!!!! و اینهم بدتر است که بگوییم علی بعد از 14 قرن یاران کمی دارد !!!!!!!!!!!!!?
خدایا !
علی نه اینکه تنهاست بلکه "تن" هاست !


هرکه اوا را نمی شناسد خودت هدایتش کن !


هرکه عمّارها و سخنهایشان را درک نمیکند خودت هدایتش کن !


که بی شکاینان دشمنان علی هستند ... تو نابودشان کن و افتخار مقاتله با دشمنانت را به ما نیز نصیب فرما !


آمینکلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: