سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران


بابا آب داد؟؟

بابا ؟خانم معلمم دعوام کردچون مشقامو ننوشته بودم...آخه میخواستم به حرف تو گوش کنم که همیشه میگفتی دخترنازم دروغ نگی...

بابایی آخه اگه مشقمو مینوشتم دروغ میشد...

همش" بابا آب داد بود"

منتظر بودم تا بیای و مشقامو بنویسم...

نه اینطوری:

 

 

 کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: