سفارش تبلیغ
صبا ویژن


فقط میتونم بگم شهداء شرمنده ایم ...

 

چه بسیار مردانی که از پای همین سفره ها، میهمان خوانِ «ابا عبدالله» شدند.
سفره هایی که اسباب شرمنده گی تاریخ است و البته من و شما ؛
به شرط آن که زندگی چرب و شیرینِ ما ، مجالی باقی بگذارد ...

فقط میتونم بگم شهداء شرمنده ایم ...


کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: