سفارش تبلیغ
صبا ویژن


ترکیب این چهار عنصر می شود: کـربـــلا ...

 ترکیب این چهار عنصر می شود: کـربـــلا *


حسیــن جان !

راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده : آب - آتش - خاک - هوا


آبـــی کـه از تو دریغ کردند

آتشی که در خیمه گاهت افتاد

خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها

وهــوائـی که عمریست افتاده بر دلها

ترکیب این چهار عنصر می شود: کـربـــلا ...

 کلمات کلیدی :
برچسبها:


خادم شهدا: محمدتقی امانی
شلمچه: